Valet 2019 - Voss herad

Voss Arbeiarparti sin nominasjonsnemd er godt i gang med arbeidet. Medlemmar av partilaget som ynskjer å fremja kandidatar til å stå på lista til valet 2019 må senda dette til leiar av nemda innan 20. august 2018 .

Forslag kan  sendast på e-post hilde(krøllalfa)advokatmagnusson.no