reiseliv

Me satte reiseliv på dagsorden

Me hadde i dag besøk av Åsunn Lyngedal som er vår talskvinne for reiseliv på Stortinget, og Hordaland si Stortingsrepresentant Ruth Grung.

Dei fekk møte aktørar innan reiselivet på Voss og fekk høyre om korleis me har opplevd krisa innan næringa. Dei fekk høyre om vedlikeholdsstøtte som ikkje treff, permitteringsreglar som gjer det vanskeleg å drive slik verda er no.

Dei tilsette innan reiseliv er arbeidsfolk som Arbeidarpartiet er til for og som me må gjere alt for å hjelpe.

Siste post på programmet var medlemsmøte om reiseliv i Arbeidarpartiet på Voss