linda

Linda Merkesdal på 4. plass på Stortingslista

Me gratulerar Linda Monsen Merkesdal med 4. plassen på Vestland Arbeidarparti si Stortingsliste i Hordaland valkrets 2021. Saman med Marte Mjøs Persen, Odd Harald Hovland, Eigil Knutsen, Lubna Jaffery og dei andre på lista vert dette eit bra lag.

I si takketale til møtet sa Linda:

"Ordstyrere, kamerater.

Som ung småbarnsmor i 20 årene, hadde jeg ulike deltitstillinger, som hjelpepleier, og i kassen på nærbutikken. Statistikken forteller at personer som meg, med min bakgrunn, har få muligheter til å klatre på den sosiale stigen. Statistikken viser at vi i lever kortere liv, og vi har vi dårligere folkehelse. En hører ofte historier om at personer som har endrer sin sti, blir sett av noen. Slik var det også for meg. Når en person blir sett, så åpner det også dører.

Arbeiderpartiet bygget et velferdssystem som skulle gi alle muligheter til å leve trygge liv, med gode offentlige helsetjenester. Offentlig skole, offentlige stønadsordninger som skulle sikre deg muligheter, uavhengig av hvor du var født, og hvor du befant deg på den sosiale stigen. Med dagens regjering begynner trinnene på stigen å få for store gap. Og med størrelsen på mellomrommene, mellom trinnene, lukkes dører for muligheter for mennesker å endre sin livssituasjon, muligheten for å sitte rundt bordet å få tildelt midler, og påvirke prosesser. Arbeiderpartiet sitt oppdrag, er å stoppe denne utviklingen, se enkelte menneske, lage poltikk for å tette gap, gjøre trinnene på stigen enkle å klatre.

Det betyr at Arbeiderpartiet skal fortsette å sikre gode offentlige helsetjenester til alle Arbeiderpartiet skal sikre en god offentlig skole, sikre mulighet for gratis høyskoleutdanning, og Arbeiderpartiet skal sikre arbeid.  Arbeiderpartiet skal være en døråpner, en døråpner for enkeltmennesket, en døråpner for små og store kommuner, en døråpner for utvikling, en døråpner stabilitet og trygghet. Arbeiderpartiet skal åpne døren for Vestland og våre innbyggere.

Nå går vi vi inn i en valgkamp, en valgkamp der vi som et arbeiderparti, skal snakke til, og lytte til våre velgere. Vi skal være synlige på at vi har den politikken som hjelper og ser den enkelte persons utfordringer i sin hverdag. Vi som har fått tilliten av dere i dag, skal sammen være stemmene for å styrke våre innbyggere, kommuner, og vår fylkeskommune. Vestlandet, og vestlendingene skal bli sett, og hørt på Stortinget.

Jeg vil avslutte med å si takk.

Takk til de personene som en gang så meg, som gav meg muligheter, som åpnet dører. Takk til partiet som gir meg dette oppdraget Et oppdrag som jeg tar på største alvor. Nå gleder jeg meg til å drive valgkamp, for Jonas, Marte, våre lokallag og alle for alle dem som ønsker, og trenger arbeiderpartipolitikk. Vi har et valg og vinne.

Takk for tilliten"