Fråsegner årsmøtet

Årsmøtet Voss Arbeidarparti vedtok 8 fråsegner, her kan du lese dei