Eit samla Voss Arbeidarparti med Ringkjøb på topp

I forrige veke hadde me i Voss Arbeidarparti nominasjonsmøte. Nominasjonsnemda sitt framlegg til valliste for 2019 vart vedteken med applaus på møtet. Vår ordførarkandidat vert Hans-Erik Ringkjøb med Hilde Magnusson som varaordførarkandidat.


Endeleg valliste kan du sjå under vedlegg

kandidatar