Det raudgrøne budsjettforslaget

Formannskapet behandla i dag budsjettet for 2020, og det var mange gode tiltak i det raudgrøne budsjettframlegget.

Me i Ap vil løfta fram satsing både på Vangen skule og Voss ungdomsskule og så har me fått løfta fram auka satsing på universell utforming.

Ap vil bla. starte opprusting av Vangen skule i 2020.
Her kan du sjå heile det raud-grøne forslaget